Onze dienst

Scrum

Heeft u ook het idee dat uw wekelijkse  afdelingoverleggen effecienter moeten kunnen? Dat uw interne processen, ondanks alle moeite en lijstjes, toch echt transparanter moeten?

Scrum is een zeer toegankelijke methodiek die het mogelijk maakt om de dagelijkse planning op een eenvoudige wijze met iedereen te delen en de stand van zaken op elk moment paraat te hebben. Zodanig dat:

  • offertes op dagbasis gemonitord kunnen worden
  • contactmomenten in kaart worden gebracht
  • processen (en knelpunten) duidelijk worden

Met de methodieken van Scrum an Agile kunt u zich gemakkelijker aanpassen aan veranderingen.

Scrum maakt het mogelijk om multidisciplinaire teams op een flexibele manier te laten samenwerken. Bewustwording van toegevoegde waarde, communicatie en persoonlijk leiderschap zijn onmisbaar bij de methodiek van scrum. In een wereld die sneller verandert dan ooit is wendbaarheid en slagvaardigheid de enige manier om succesvol te blijven.

De scrum methodiek gaat uit van duurzame verandering en verbetering in uw organisatie en is zeer mensgericht. Uw processen worden verbazingwekkend duidelijk, de knelpunten worden zichtbaar. De nadruk ligt op het toevoegen van waarde voor de eindgebruiker.

Bij deze training ondersteun ik u om als team een scrumbord te ontwikkelen. Dit staat centraal in de manier van werken. Uiteraard worden alle fases van scrum gezamenlijk doorlopen.

Agile

Scrum is de methodiek die het mogelijk maakt om Agile te werken. En Agile werken betekent kort door de bocht: klein maar flexibel. Agile hakt complexe projecten in stukjes waardoor het totaal overzichtelijk wordt. Agile werkende teams omarmen verandering. Niet als doel op zich, maar als middel om zich organisch aan te passen en snel te kunnen inspringen op nieuwe omstandigheden en nieuwe klanteisen.

De essentie van Agile werken is : Ervoor zorgen dat personen, teams of organisaties wendbaar zijn. Zodanig dat ze zich continue aanpassen als de situatie daar om vraagt.

U gaat zelf aan de slag met de ideeen rondom agile werken, hoe ziet de afdeling eruit, waar liggen de verantwoordelijkheden, enz. Als trainer breng ik suggesties, houd ik de grote lijnen in beeld, en maak ik u bewust van de mogelijkheden.

consultancy, coaching, management

Wat kan GLM-Consultancy voor jou betekenen?

De eerste stap op weg naar Groei!

Wat kan GLM-Consultancy voor jou betekenen?

De eerste stap op weg naar Groei!

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken