Heb jij het idee alleen maar brandjes blust in je bedrijf? Van harte proficiat! Dit betekent dat je bedrijf groeit. En dat is natuurlijk precies wat je graag wil. Lastig is het wel. Want het zorgt ervoor dat je je niet meer gemakkelijk op hoofdzaken kunt focussen. Wat natuurlijk wel nodig is. In dit blog geef ik je 4 stappen die je gaan helpen uit de rol van brandjesblusser te stappen door leiderschap te tonen.

 

1. Accepteren

Accepteer dat jij niet de enige bent die alles goed kan. Accepteer dat je mensen om je heen hebt die die taken ook goed kunnen uitvoeren. Accepteer dat waar gewerkt wordt ook fouten kunnen (en mogen) worden gemaakt.
Jij gaat over op het blussen van brandjes, meestal omdat je ziet dat iets niet loopt zoals jij het graag ziet. Toch zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Het moment dat je met een team gaat werken, zul je ook los moeten laten en erop gaan vertrouwen dat deze mensen – die je zelf geselecteerd hebt – uiteindelijk de beste weg naar Rome bewandelen. Vanuit hun ervaringen, talenten en inzichten.

 

2. Bijsturen (is niet hetzelfde als blussen)

Wanneer je ziet dat het binnen je bedrijf niet zo loopt als jij voor ogen hebt, en je hebt in de gaten dat je team, of iemand binnen het team, hier op een bepaalde manier verantwoordelijk voor is, is het de kracht om niet te gaan blussen, maar om bij te sturen. Roep de teamleden bij elkaar en stel de vragen die op dat moment belangrijk zijn. Onderzoek waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, in een open sfeer, en stimuleer vanaf dat punt nieuwe creativiteit. Alle medewerkers hebben speciale talenten. Worden die op de juiste manier ingezet? Hoe zouden zij die in willen zetten als jullie samen naar het kritische punt kijken waar het over gaat? Hoe kan het worden aangevlogen en opgelost op zo’n manier dat het ook geborgd kan worden in je bedrijf? Stuur bij, en laat vertrouwen zien. Maak samen een stappenplan om alsnog het resultaat te behalen dat je voor ogen had. Laat het dan los.
Een ander voordeel van bijsturen is dat je ervoor zorgt dat je mensen niet gaan denken: ‘ach, Lonneke lost het zelf wel op …’ Maak je mensen enthousiast en daag ze uit hun brandjes te voorkomen of zelf op te lossen in de stijl van je bedrijf.

 

3. Focus op de ontwikkeling van je bedrijf – maak dat je prioriteit

Wanneer jij kunt accepteren dat jij niet de enige bent die alles goed kan doen en weet hoe je je mensen kunt bijsturen door hun talenten aan te spreken op de juiste posities, dan is het veel gemakkelijker om te focussen op de groei van je bedrijf. Een glasheldere jaarplanning waarin niet al te veel doelen tegelijk zijn opgenomen geeft richting. Naar aanleiding van dat plan maak jij een eigen to-dolijst die je prioriteit geeft. Dat zijn zaken waar jij aan werkt, puur gericht op de ontwikkeling van je bedrijf. Wanneer je daar dagelijks een aantal uren voor reserveert, en hier standvastig in bent, zul je ervaren dat het brandjes blussen steeds minder wordt.

 

4. Grijp op tijd in: hou de wereld om je heen in de gaten

Gemiddeld wachten ondernemers 16 maanden te lang met het nemen van herstructureringsmaatregelen. Dat toonden Duitse onderzoekers enige jaren geleden aan in een studie naar zo’n 2600 ondernemingen in zwaar weer. Hieruit bleek dat:

  • 54 procent pas ingreep op het moment dat er verlies werd gemaakt;
  • 17 procent pas ingreep op het moment dat ze in een liquiditeitscrisis kwamen, het geld (bijna) op was en een faillissement op de loer lag; en dat
  • slechts 29 procent van de bedrijven in het onderzoek al ingreep toen zij constateerden dat er sprake was van een ‘strategische crisis’.

Met andere woorden, deze 29% greep al in toen ze nog winst maakten en er voldoende financiële middelen waren. Zij voelden wel al aan dat de wereld om hen heen veranderde en dat bestaande aannames over het klantgedrag, het verdienmodel van de onderneming, relevante trends en ontwikkelingen in de sector mogelijk niet langer evident waren.
Deze bedrijven grepen dus al in op het moment dat de markt waarin de onderneming opereerde fundamentele veranderingen onderging (strategische crisis).

 

71 procent van de ondernemingen grijpt dus te laat in

Zorg dat je bij de 29% behoort en houd goed in de gaten wat er om je heen gebeurt.

Het idee brandweerman of -vrouw van je eigen bedrijf te zijn betekent dat je klaar bent voor een volgende sprong in de groei van je bedrijf. Je bedrijf en jij zijn nu eenmaal nauw verbonden met elkaar. De 4 stappen die ik je in dit blog gaf, zijn stappen die je helpen je leiderschapsrol en je positie te pakken. Het moment dat jij die rol pakt, zal de energie in je bedrijf veranderen en het brandjes blussen verleden tijd zijn.

 

Focus op groei

Wil jij heel bewust focussen op die groei en stoppen met het brandjes blussen? Dan kun je meedoen met 100 dagen Groei Liefdevol Managen. Waarbij je onder andere leert hoe je je mensen enthousiast maakt en altijd grip hebt op je bedrijf.
Het 100 dagen Groei Liefdevol Managen is een online programma vol met lessen die ik met 25 jaar ervaring als business consultant leerde door te werken met grote en kleine ondernemers. Opdrachten, masterclasses en inzichten geven je een nieuwe focus op groei.

Meer informatie en inschrijven: 100 dagen Groei Liefdevol Managen