Klinkt bovenstaande je bekend in de oren en weet je als geen ander wat er met deze uitspraak wordt bedoeld? Weet je wanneer deze uitspraak in zijn volledige hoedanigheid van kracht zal zijn? Inderdaad, op het moment dat het eigenlijk 5 voor 12 is, oftewel op het moment dat het bijna te laat is voor enige vorm van een andere vrijblijvende keuze.

Wacht niet met keuzes maken tot er keuzes voor je worden gemaakt…  als er zakelijk gezien echte keuzes vóór jou worden gemaakt, zonder dat je de ruimte hebt om ze zelf te maken dan komt enig moment een crisis in zicht. Op het moment dat banken die niet meer bereidt zijn om verder te financieren kan zo’n moment zijn. Of je kunt niet meer aan uw betalingsverplichting voldoen en er volgt een traject van incasso met alle gevolgen van dien, ook dat is zo’n moment. Beiden zijn nog maar enkele voorbeelden waarop het moment in zicht komt dat er keuzes vóór je worden gemaakt in plaats van dat je zelfstandig keuzes maakt. Op het moment dat de klok 5 vóór 12 aangeeft is er voor jou alles aan gelegen om niet helemaal ten onder te gaan en zul je alle laatste strohalmen die je kunt vinden vastgrijpen.

Als andere keuzes voor jou gaan maken dan is er echt iets aan de hand. Wij leven tenslotte nog steeds in een vrij land en wij zijn nog steeds dagelijks in gelegenheid om zelfstandige keuzes te maken. Echter op het moment van crisis, heb je soms nog een keuze. Enkel de druk om op zo’n moment ook nog de juiste keuzes te kunnen maken is heel erg hoog. Uiteraard is het van belang op welke manier de crisis is ontstaan en wat er aan ten grondslag ligt, maar toch geeft een situatie van crisis geen gevoel van vrijheid en ruimte en wordt het meestal ervaren als een periode van stress en verhoogde druk. Zowel emotioneel als financieel.

Is de situatie van een crisis te voorkomen? Is het mogelijk om op een eerder moment andere keuzes te maken? Of brengt een crisis ons juist dat moment van paniek en ongemak dat ons noodzaakt om anders te denken en anders te handelen? Bekent een crisis dan ook echt een kans..?

Crisismanagement is een ander item dan project- of organisatiemanagement. Een organisatie neerzetten en opbouwen geeft een dusdanig andere energie dan een organisatie uit een moeilijke periode halen en weer gezond maken. Op het moment van crisis moet er goed en adequaat gehandeld worden en is snelheid én wijsheid geboden. Diegene die op het moment van crisis de juiste keuzes kan maken is bijna nooit de eigenaar of directeur van het betreffende bedrijf. Meestal zal een curator de keuzes maken en de lijnen uitzetten.

Echter er zijn meer mogelijkheden. Als je een crisis aan ziet komen is het in ieder geval van wezenlijk belang dat je tijdig een strategie bedenkt. Een strategie om zo goed mogelijk deze periode door te komen en zo doordacht mogelijk aan de slag te gaan. Een crisismanager is in deze periode van grote toegevoegde waarde. De crisismanager kan contacten leggen, kan strategie bepalen en kan indien dit nog mogelijk is de koers veranderen. Mocht een faillissement voor dat moment de beste keuze dan zal een crisismanager dit zeker met je bespreken en deze route in gang zetten. Een goed doordachte exit strategie kan tenslotte de schade beperken en de uiteindelijke pijn verzachten. Dit neemt niet weg dat een crisis, of zelfs een faillissement meestal een periode van pijn en verdriet brengt en dat er niet altijd winnaars zullen zijn.

Een crisis een kans… Uiteindelijk is het vooral goed om de kansen te zien die ten tijden van crisis of zelfs na een faillissement verkregen kunnen worden. Indien de periode van crisis of faillissement zo goed mogelijk wordt doorlopen en zo doordacht mogelijk wordt aangepakt dan kan het ook een goede kans opleveren. Het is niet voor niets een feit dat ondernemers die in Amerika een faillissement hebben doorgemaakt een betere startkwalificatie hebben voor hun verdere carrière! Van fouten kunnen wij immers leren! Ook hebben ondernemers die een crisis achter de rug hebben echt gevoeld hoe het is om zo diep in de problemen te geraken dat zij hier bijna altijd vele malen sterker uit gaan komen.

Een crisis biedt tenslotte een kans. Ook na een heftige periode zal stof immers neer gaan dalen en zal de rust gaan wederkeren. Op dat moment kan er meer kracht en energie vrij komen dan ooit tevoren. Tijdens de periode van rust en bezinning, of in ieder geval na het verkrijgen van meer inzichten kunnen de mooiste en beste ideeën ontstaan om als ondernemer sterker dan ooit aan de slag te gaan!

Mocht het moment van crisis in zicht komen en mocht ik op dat moment iets voor je kunnen betekenen dan wil ik graag jouw sparring-partner zijn…